در مورد کودک آزاری و دامنه ی اثر اون بر وضعیت ذهنی کودکان در سالای آینده زندگی اونا تحقیقات بسیاری انجام گرفته؛ مثل تحقیق تیمی از دانشگاه میامی که به مطالعه تاثیرات دراز مدت کودک آزاری روی قربانیان پرداختن؛ دلایل نشون دهنده اینه که بسته به نوع آزار و اذیتی که متوجه قربانیان بوده تغییراتی تخریب کننده و غیرقابل بازگشت در ساختار مغزی اونا رخ می ده که راه رو واسه مریضیای ذهنی زیاد در بزرگ سالی باز می کنن. نگاهی به آمار مربوط به قربانیان کودک آزاری اهمیت این تحقیقات رو بیشتر از قبل نشون می ده؛ برابر آمار بیشتر از یک پنجم قربانیان کمتر از ۸ سال سن دارن و میانگین سنی کودکانی که با کودک آزاری به شکلای جورواجور روبرو شدن ۹ ساله. واسه همین راهکارهای ارائه شده واسه مقابله با کودک آزاری بیشتر در تلاشند تا راه رو واسه دسترسی سریع کودکان به کمکای لازم جفت و جور کنن، چون که در سنای پایین تر امکان مقابله مستقیم با مهاجم واسه اونا جفت و جور نیس. اقدامات والدین واسه ایمن سازی کودکان در مقابله با این دست وقایع به شکل کلی به دو دسته تقسیم می شن: دسته اول آگاهی بخشی به کودک و دسته دوم نظارت بر کودک.

والدین بنا به اقتضای سن کودکان باید درباره مفاهیمی مثل حریم شخصی، قسمتای خصوصی بدن و مسائل جنسی به اونا آگاهی دهند؛ جلب توجه کودکان به باقی ماندن در محیطایی که تحت نظارت والدین یا افراد مورد اعتماد قرار داشته باشن و نبود اعتماد به افراد نا آشنا و چگونگی دسرتسی به کمک در صورت روبرو شدن با برخورد مشکوک و آزار احتمالی از طرف این افراد هم از موراد ضروریه. از طرفی وجود تابو درباره آموزش مسائل جنسی به کودکان در کشور ما باعث شده که خیلی از والدین حتی در صورت تمایل به ارائه این آموزشا به فرزندان با روش درست این موضوع آشنایی نداشته باشن. به خاطر این کتابای مثل «لک لکی در کار نیس» نوشته روبی هریس که هم حالا ترجمه فارسی اون به وسیله «حسام حسین زاده» هم در دسترس قرار داره موجب سهولت دسترسی والدین به محتوای متناسب با نیازای کودکان و ارائه این محتوای به کودک بنا به صلاح دید اونا می شن.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   کپی رایت یا حق مؤلف چیه؟

خوشبختانه در سالای گذشته پیشرفت امکانات و تکنولوژیای مربوط به نظارت بر کودکان با رشد قابل توجه همراه بوده. اپلیکیشنایی مثل «Find My Kids Footprints» این امکان رو به شما میدن که جدا از اینکه مشاهده جایایی که کودکان در اون حضور داشتن و مشاهده ی برخط جای فعلی اونا، درصورتی که راهی مثل خونه تا مدرسه رو به تنهایی می پیمایند به محض رسیدن به جای مورد نظر بر گوشی موبایل خود ناتیفیکیشنی رو دریافت کرده و از حضور اونا در جای مورد نظر مطمئن شید. همچینن معرفی شماره های لازم به کودکان واسه استفاده در مواقع لازم رو هم مورد توجه داشته باشین. در ایران شماره «۱۲۳» مربوط به اورژانس اجتماعی مسئول رسیدگی به مسائلی مثل کودک آزاریه.

دسته‌ها: آموزشی