مسائل اجتماعی عموما مسائلی چندبعدی هستن که واسه همین راهکارهای زیاد و متنوعی رو هم میخوان. از طرفی چیزی که یک موضوع اجتماعی رو تبدیل به مسئله اجتماعی می کنه، درگیر شدن درصد بالایی از اعضای یک جامعه با اون مسئله یا حواشی اینه. که این موضوع در مورد مسئله کودک آزاری الان خود رو خوب نشون می ده.

حال در مقام ارائه راه حل، میشه به اهمیت همون راهکارهای چند بعدی اشاره کرد که در هر مرحله ای می تونه از کودک آزاری به هر راه و از هر راه و از طرف هر کسی (اعضای خونواده، آشنا یا ناشناس) پیشگیری کرده یا اونو مهار کنه. به شکل عام میشه قوانین و فرهنگ رو مهمترین و اصلی ترین بازوهای پیشگیری و درمان این مریضی اجتماعی دونست، که در این مورد اولی یعنی قوانین قوی تر و اساسی تر از دومی می تونه بکنه. مسئله کودک آزاری رو میشه در دو سطح پیشگیری و درمان مورد دخالت قرار داد که شک نداشته باشین باز اولی مفیدتر از درمان هستش.

کودک آزاری؛ پیشگیری و درمان آموزشی

در سطح پیشگیری تهیه و اعمال قوانینی که خونواده و به تعبیر قانون قیم کودکان رو مجبور به حمایت و حراست از کودکان کرده و واسه بی توجهی و بی مسئولیتیای پدر و مادر مجازاتای سخت گیرانه ای رو اعمال می کنه، پیشنهاد می شه. جدا از اینکه اونکه مواردی از کودک آزادی که بدترین نوع اون حساب شده و بعضی وقتا آمار غیررسمی و پنهونی و بالایی رو هم داره (مثل آزارهای جنسی کودکان از طرف اعضای خونواده یا اقوام) و یا آزارهای جسمی و روانی اونا باید با شدیدترین مجازاتا روبه رو شده و در مرحله درمان واسه نگهداری کودکان دور از اینجور خونوادهایی برنامه های جامعی از طرف نهادهای حمایتی مثل بهزیستی و … تهیه و اجرا شه.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   کودک آزاری و آسیب شناسی اون

به غیر از قوانین که هم در مرحله پیشگیری و هم درمان می تونن کارساز باشه، عموما فرهنگ سازی که بسیار هم سخت تر و عمیق تر اتفاق میفته، راه حلی قابل تامله. آگاهی دادن به کودکان و والدین باهم از راه نهادهای عمومی مثل آموزش و پرورش، آموزش عالی و رسانه های جمعی همه می تونن ذهن بزرگسالان رو چه در مقام شهروند مسئول و چه در مقال والدین و ذهن خود کودک نسبت به تعاریف، دامنه و مصادیق آزار و خشونت نسبت به کودکان آگاه کنه. در سطح فرهنگی باید به اهمیت آموزش مسئول بودن شهروندان در مقابل کودکان اشاره کرد. موضوعی که می تونه موقع دیدن آزار کودکان از طرف خونواده، افراد رو مقید به تماس با پلیس کرده یا موقع گم شدن کودکی یک بسیج عمومی واسه پیدا شدن اون راه بندازه.

کودک آزاری؛ پیشگیری و درمان آموزشی

در آخر هم میشه پس از اتفاق جنایت اجتماعی و آسیب به کودک به اهمیت کارکرد نهادای انتظامی و سرعت تیمای تحقیقاتی و پلیسی واسه حل هر چه زودتر ماجرا و پیشگیری از آسیبای بیشتر اشاره کرد. موضوعی که بعضی وقتا با موازی کاریای دستگاه های دولتی یا کم کاریای افراد مسئول خوب مورد توجه قرار نمی گیره.

دسته‌ها: آموزشی